Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb