İdari Personel

 

BÖLÜM SEKRETERİ 

Ertuğrul ŞÖHRET

 

Tel: 8215

E-posta: ertugrulsohret@karatekin.edu.tr 

Ofis: Uluyazı Kampüsü, Mühendislik Fakültesi