Yönetim

BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Selim BUYRUKOĞLU

e-posta: sbuyrukoglu@karatekin.edu.tr

Dahili: 8235

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Taha ETEM

e-posta: tahaetem@karatekin.edu.tr

Dahili: 8234