Tanıtım

Amacı: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bireylerin kendilerini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı anabilim dallarında geliştirmeleri için benzersiz bir fırsat sunan, insan ve toplum hayatının bilgisayar, bilgi ve internete bağımlı olduğu günümüzde Bilgisayar Mühendisliği mesleğine temel ve daimî katkılarda bulunabilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kabul Kayıt Koşulları: Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse, bu diplomanın denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYM’ de belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Bilgisayar mühendisliği lisans bölümüne kayıt yaptıracaklar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen kayıt koşulları ve işlemleri hükümlerini uygulamalıdır.

Program Tanımı: Bölümümüz, lisans eğitimine 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlamıştır ve öğrencilerinin kavrama gücünü, uzmanlıklarını ve profesyonelliklerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak gerekli teknik yeterlilikleri, araçları ve şahsi imkanları sağlamayı amaç edinmiştir. Program dili, Türkçe’ dir. Bölümümüz, örgün öğretim-birinci öğretim türünde eğitim vermektedir ve öğrenim ücreti yoktur. Eğitim modeli, yüz yüze ve uzaktan eğitim modelidir. Yüz yüze ve uygulamalı dersler, Mühendislik Fakültesinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği derslik ve laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bölümde yer alacak olan dersler hazırlanırken gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üniversitelerde uzun yıllardan beri eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan temel derslerin yanı sıra seçmeli dersler de özenle incelenmiş, bölümden mezun olacak olan öğrencilerin çalışabilecekleri alanlarda dersler olmasına da özen gösterilmiştir.

Öğrenciler 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği eğitimlerine, veri yapıları ve algoritma analizleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanları, bilgisayar ağları gibi önemli konuların temelini teşkil eden nesneye yönelik programlama ve algoritma tasarımı gibi giriş dersleriyle başlarlar. Bölüm derslerinin yanı sıra, ilerideki çalışmalarına yardımcı olması için matematik, fen ve diğer mühendislik dallarından dersler de verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz son senelerinde, gerçek yaşantıda karşılaşacakları türden kapsamlı bir problemi çözebilen bir bitirme projesi alırlar. Dersler, Mühendislik Fakültesi içinde yer alan derslik, atölye ve laboratuvarlarda verilmektedir. Bölümümüz, Temel Bilgisayar Laboratuvarı, Temel Elektrik-Elektronik Laboratuvarı ve Sayısal Tasarım ve Mikroişlemci Laboratuvarı olmak üzere, son teknoloji teçhizat ve yüksek hızda internete ve güçlü donanıma sahip olan bilgisayarlar içeren modern yapıdaki laboratuvarları ile uygulamalı eğitime önem vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, bu laboratuvarları, öğrenim hayatları süresince ödevleri, projeleri ve araştırmaları için ders dışı faaliyetlerde de kullanabilirler. Ayrıca bölümümüz, öğrencilerin ERASMUS gibi uluslararası eğitim projelerine katılımları desteklemekte, öğrencilere staj olanakları sağlamakta ve öğrenci topluluk faaliyetleri ile her anlamda öğrenci faydasına odaklı imkanlar sunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları ile Mezuniyet Şartları: Bologna kriterlerine uygun Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesi alınabilmesi için öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar; bilgisayar mühendisliği zorunlu derslerinden 191 AKTS, teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerden 49 AKTS almalarıdır. Mezun olabilmek için gerekli olan toplam AKTS 240’ tır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar anabilim dallarıyla alakalı hizmet veren bir şirkette, toplam 40 (20x2) işgününden oluşan iki adet endüstriyel stajı tamamlamalıdır. Bilgisayar Mühendisliği Programından bir öğrencinin mezun olması için programda öngörülen gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bilgisayar Mühendisliği Programı ölçme ve değerlendirme esasları Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam olanakları: Bölümden mezun olan öğrenciler özel veya kamuya ait araştırma geliştirme merkezleri (ARGE), endüstri, yönetim ve hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok alanda farklı pozisyonlarda (yazılım geliştirici, yazılım mühendisi, kalite/test mühendisi, sistem analisti, sistem uzmanı, arayüz geliştirici, veri tabanı yöneticisi, veri iletişim uzmanı) çalışma imkânı bulabilmektedir.